1 2 3 14
Regeling ‘Vacatiegeld- en reiskostenvergoeding’ voor professioneel toezicht

Bekijk hier de regeling ‘Vacatiegeld- en reiskostenvergoeding’ voor professioneel toezicht.

Algemene regeling ‘vacatiegeld- en reiskostenvergoeding’

Bekijk hier de algemene regeling ‘Vacatiegeld- en reiskostenvergoeding’.

Wat is het verschil tussen formeel en informeel leren?

Formeel leren

Bij formeel leren gaat het om leervormen zoals een cursus, training, en practicum. Hierbij worden combinaties van verschillende leerstrategieën doelgericht en planmatig ingezet: met een combinatie van theorie (leesstof, uitleg), instructie (praktische richtlijnen), voorbeelden (video of anderszins) en oefening (in de vorm van oefening/rollenspel of uitproberen in de praktijk) worden bepaalde kennis en vaardigheden overgedragen. De stof wordt dus via verschillende leerstrategieën aangeboden. Kijk voor beoordelingscriteria in Criteria voor beoordeling formeel leren.

Vormen van formeel leren:

 • Blended learning is een mix van verschillende leervormen, zoals klassikale training en e-learning, die overkoepelend de naam Blended Learning heeft gekregen.
 • Cursus: een cursus bestaat uit een aantal lessen die men kan volgen over een specifiek onderwerp. Deze reeks lessen vormen uiteindelijk een afgesloten geheel. Een cursus is dan ook wel een kortdurende opleiding.
 • E-learning: online cursus met elektronische component: het internet en de bijbehorende technologie zoals een computer, smartphone of tablet. Deze is op eigen tempo en op een eigen gekozen moment te volgen.
 • Scholing: activiteiten na de beroepsopleiding, gericht op het peil houden van de kwalificaties voor de uitoefening van functie en beroep.
 • Studiedag: bijeenkomst gedurende een dag of een ruim deel daarvan, georganiseerd om zich toe te leggen op de studie van een specifiek, veelal gespecialiseerd onderwerp, vaak door bespreking van onderzoeksrapporten, uitwisseling van ervaringen en gegevens, discussie e.d.
 • Training: De deelnemers leren nieuwe kennis, attitudes en vaardigheden en oefenen hiermee in de training om het vervolgens in de praktijk toe te passen.
 • Webinar is een scholing die men samen volgt in een online-omgeving, waarbij interactie met de docent/trainer mogelijk is. Gaat het om een lezing, workshop of presentatie dan valt een webinar onder informeel leren.

Informeel leren

Informeel leren is een leerproces waarbij de professional nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen verwerft buiten formele educatieve settingen om. De professional leert door zelf te doen in interactie met anderen.

Vormen van informeel leren:

 • Conferentie/congres: bijeenkomst waar over een bepaald vakgebied kennis wordt uitgewisseld
 • Referaat: presentatie/voordracht over een bepaald onderwerp
 • Symposium: wetenschappelijke bijeenkomst over een bepaald onderwerp
 • Workshop: korte cursus waarbij deelnemers zich de theorie eigen maken door praktijkopdrachten uit te voeren.
Waar en hoe kan ik zien of mijn activiteit(en) al zijn beoordeeld?

Wanneer je in Mijn SKJ gaat naar ‘Herregistratie’, zie je een overzicht van de categorieën. Wanneer je in de categorie klikt op de pijl naar beneden (naast de %-balk), dan zie je de activiteiten die je hebt ingediend. Vervolgens zie je aan de rechterkant de status per activiteit staan.

Activiteiten die de status ‘Ingediend’ hebben, wachten nog op een beoordeling. Activiteiten die de status ‘Goedgekeurd’ of ‘Afgekeurd’ hebben, zijn beoordeeld. Activiteiten die de status ‘Concept’ hebben, moeten nog worden ingediend om beoordeeld te worden.

LET OP! Voor een herregistratie-aanvraag hoef je niet te wachten op de beoordeling van je ingediende activiteiten. 

Hoe kan ik mijn herregistratie aanvragen?

Wanneer je in Mijn SKJ voldoende activiteiten/punten hebt ingediend (zie herregistratie-eisen) en beschikt over een geldige VOG (minder dan 5 jaar en 3 maanden oud), klik je op de groene button ‘Herregistratie indienen’. Daarna is je herregistratie ingediend.

LET OP! Voor een herregistratie-aanvraag hoef je niet te wachten op de beoordeling van je ingediende activiteiten.

Waar en hoe kan ik een ‘concept’ activiteit aanpassen?

In Mijn SKJ (herregistratiepagina) zie je onderaan de pagina een overzicht van de categorieën: deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring. Klik bij een categorie op de pijl naar beneden naast de percentagebalk, dan zie je de ingediende activiteiten.

Vervolgens zie je aan de rechterkant de status per activiteit staan. Wanneer er bij een activiteit ‘concept’ wordt weergegeven, kun je erop klikken om de activiteit aan te passen.

Hoe kan ik zien of ik mijn activiteit(en) correct heb ingediend in mijn SKJ?

In Mijn SKJ (herregistratiepagina) zie je onderaan de pagina een overzicht van de categorieën: deskundigheidsbevordering, reflectie en werkervaring. Klik bij een categorie, naast de percentagebalk, op de pijl naar beneden om de activiteiten te zien die je hebt ingediend.

Vervolgens zie je aan de rechterkant de status van elke activiteit. Als de status ‘Ingediend’ is, hebben we jouw activiteit goed ontvangen, maar wacht deze nog op beoordeling.

Waar kan ik zien of ik een aanvullende eis heb om te kunnen herregistreren?

Dit kun je bovenaan je dossier in Mijn SKJ (herregistratiepagina) terugvinden, onder de herregistratieperiode. Bijvoorbeeld: ‘Jeugd- en gezinsprofessionals + praktijkprogramma’.

Wanneer er onder de herregistratieperiode alleen ‘Jeugd- en gezinsprofessional’ staat beschreven, dan heb je geen aanvullende eis. Voor jou gelden dan alleen de reguliere herregistratie-eisen.

LET OP! Je kunt geen herregistratieaanvraag indienen als je niet aan de aanvullende eis(en) hebt voldaan. Als je dit niet binnen jouw herregistratieperiode kunt voltooien, vraag dan uitstel van je herregistratie aan via Mijn SKJ.

Ik kan niet meer in Mijn SKJ inloggen, wat moet ik doen?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je geen toegang meer hebt tot Mijn SKJ. Een mogelijke reden is dat je jouw vernieuwde Mijn SKJ-account nog niet hebt geactiveerd. Om toegang te krijgen tot de vernieuwde Mijn SKJ-omgeving, dien je eerst je (nieuwe) account te activeren via de activatielink in een e-mail van SKJ.

Indien je geen e-mail hebt ontvangen, bezoek dan de SKJ-contactpagina (selecteer ‘Algemeen’ als onderwerp) en neem contact op met onze helpdesk.

Waar kan ik de eigen verklaring werkervaring voor zzp’ers voor herregistratie vinden?

De eigen verklaring werkervaring voor zzp’ers in de kamer ‘jeugd- en gezinsprofessionals’ vind je in Mijn SKJ. Ga naar ‘Mijn werkervaring’ op de herregistratiepagina en kies voor ‘+ Activiteit toevoegen’. Bij het indienen van de werkervaring selecteer je ‘Zelfstandige zonder personeel (ZZP)’. Je vindt dan automatisch de juiste documenten voor het indienen van de werkervaring.

LET OP! Bij het opgeven van jouw werkuren kun je ook het gemiddelde van administratie en communicatie met betrekking tot de hulpverlening aan je cliënten meerekenen.

Wat is er veranderd bij het indienen van werkervaring in het vernieuwde Mijn SKJ?

In de vernieuwde Mijn SKJ-omgeving geef je naast je werkervaringsuren, ook inzicht in jouw werkzaamheden op basis van de indicatoren die in het Kwaliteitsregister Jeugd staan. Bekijk hier het nieuwsbericht over dit onderwerp voor meer informatie.

Hoe kan een werkgever mijn werkervaring digitaal toekennen?

In de vernieuwde Mijn SKJ-omgeving is het voor werkgevers niet meer mogelijk om digitaal punten voor werkervaring toe te kennen. Bekijk hier het nieuwsbericht over dit onderwerp voor meer informatie.

Hoe dien ik als zzp’er mijn werkervaring in?

Hiervoor ga je in Mijn SKJ (herregistratiepagina) naar ‘Mijn werkervaring’ en klik je op ‘+ Toevoegen’. Daar doorloop je 4 stappen. Bij stap 1, ‘Werkomgeving’, selecteer je ‘Zelfstandige zonder personeel (ZZP)’. Vervolgens doorloop je alle stappen om een nieuwe activiteit in te dienen.

LET OP! Bij het opgeven van jouw werkuren kun je ook het gemiddelde van administratie en communicatie met betrekking tot de hulpverlening aan je cliënten meerekenen.

Wat is het verschil tussen de reflectieverklaring en het reflectieformat?

Het verschil tussen een reflectieverklaring en het reflectieformat is de manier waarop je laat zien dat je bewezen hebt gereflecteerd.

Bij een reflectieverklaring laat je dit zien met een handtekening op de verklaring, ofwel door een erkende supervisor of door een collega/deelnemer aan de bijeenkomsten.

Bij het reflectieformat laat je dit zien met de beschrijving van jouw leervragen en leerdoelen.

Ben ik verplicht om zowel een reflectieverklaring als een reflectieformat in te dienen?

Er is geen verplichting om zowel een reflectieverklaring als een reflectieformat in te dienen. Het is voldoende als je één van de twee opties in Mijn SKJ hebt ingediend.

Hoe komt het dat mijn punten voor deskundigheidsbevordering nog niet in Mijn SKJ staan?

Het kan helaas voorkomen dat jouw scholingspunten nog niet zijn toegevoegd aan Mijn SKJ. Dit kan worden veroorzaakt door een vertraging in het systeem nadat de punten zijn ingevoerd door een opleider. Normaal gesproken zouden deze punten echter de volgende dag wel in Mijn SKJ moeten verschijnen.

Waar vind ik de formulieren om een reflectieactiviteit in te dienen?

De juiste reflectieverklaringen vind je in Mijn SKJ. Om bij de reflectieverklaringen te komen dien je 4 stappen te doorlopen. Dit kun je vinden door het volgende te doen;

 1. Ga naar de herregistratiepagina in Mijn SKJ.
 2. Om bij ‘Mijn Reflectie’ een nieuwe reflectieactiviteit toe te voegen, dien je 4 stappen te doorlopen.
 3. Download de reflectieverklaring of het reflectieformat, vul het in, onderteken het en dien het in.
Waarom kan ik niet twee keer dezelfde training invoeren in Mijn SKJ?

We willen voorkomen dat jeugd– en gezinsprofessionals per ongeluk dubbele trainingen indienen. Er zijn echter trainingen die periodiek gevolgd worden. Wanneer dit het geval is neem dan contact op met onze helpdesk.

Wat moet ik doen als er een kopje ‘training beroepstandaarden’ in Mijn SKJ staat, maar ik deze training al heb gevolgd?

Helaas kun je dit kopje tegenkomen in Mijn SKJ, ook al heb je de training al gevolgd. Dit komt door een foutje in Mijn SKJ. Neem in dit geval contact op met onze helpdesk.

Welke werkgeversverklaring heb ik nodig voor een registratieaanvraag?

Ga je een registratieaanvraag doen in de kamer ‘jeugd- en gezinsprofessionals’ en dien je een werkgeversverklaring aan te leveren? Dan zijn er twee verklaringen die hiervoor gebruikt kunnen worden om de registratie te kunnen voltooien. Wanneer je beschikt over een hbo-bachelordiploma (waarmee je niet voldoet aan de reguliere voorwaarden om direct te kunnen registreren) en je doet de aanvraag, dien je een verklaring praktijkprogramma aan te leveren.

Heb je een wo-masterdiploma en heb je het praktijkprogramma al doorlopen? Dan dien je een werkgeversverklaring voor de registratie voor de kamer ‘jeugd- en gezinsprofessionals’ aan te leveren. De werkgeversverklaring voor de registratie voor de kamer ‘jeugd- en gezinsprofessionals’ kun je downloaden via de Links & Downloads.

Wat is ‘reflectie’ voor jeugd- en gezinsprofessionals?

Bij reflectie staat jouw professionele handelen centraal. Reflectie is gericht op jouw individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Het gaat dus bij reflectie niet om het proces van de cliënt maar om het proces van de hulpverlener. En daarnaast om kennis en kunde – de theoretische bagage en inzichten die het handelen van de hulpverlener expliciet maken. 

Het gaat dus niet om het bedenken hoe je het beste in de casus kunt handelen, maar om zelfonderzoek en het verkrijgen van inzicht. Het gaat om jóuw vraag, dilemma en worsteling. Je stelt jezelf vragen, je bevraagt je collega’s over hoe je aan het werk bent, hoe je denkt, hoe je handelt en waarom. 

Tenslotte is het doel van reflectie dat er een proces op gang komt, dat het leren van de werkervaringen bevordert. Er zijn verschillende reflectiemodellen die helpen om stapsgewijs te reflecteren op een bepaalde handeling of ervaring. Deze stappen maken jouw gedachten, gevoelens en handelen expliciet en brengen een blijvend leerproces op gang. 

Bekijk ook: Hoeveel reflectie moet je volgen voor je herregistratie?

Hoe kan ik mijn reflectie indienen?

Als jeugd- en gezinsprofessional dien je in je portfolio (in Mijn SKJ) te kunnen aantonen dat je daadwerkelijk hebt gereflecteerd. Je verklaart dat je hebt deelgenomen aan reflectieactiviteiten. Dit kan op de volgende manieren: 

 1. Reflectieverklaring (supervisie)
 2. Reflectieverklaring (zonder supervisor)
 3. Reflectieformat
Let op!  
 • Als de reflectie wordt begeleid door een supervisor die geregistreerd is in het supervisorenregister van LVSC, VGCT, NIP, NVO of NVRG dan kun je een ondertekende verklaring van je supervisor uploaden. 
 • Als je geen reflectieverklaring hebt, dan kun je per reflectieserie of periode een reflectieformat uploaden.
Ik heb een EVC-vakbekwaamheidsbewijs behaald; telt andere scholing dan ook mee voor mijn herregistratie?

Je kunt naast het EVC-vakbekwaamheidsbewijs (hbo jeugd- en gezinsprofessional) ook andere (aanvullende) scholing voor je herregistratie indienen. Maar dit is niet verplicht.

Bekijk de SKJ-scholingsoverzicht.

Welke reflectievormen kan ik indienen?
Moeten alle deelnemers aan een intercollegiale of begeleide intervisie bijeenkomst SKJ-geregistreerd zijn?

Niet alle deelnemers aan een intervisie hoeven over een SKJ-registratie te beschikken. De enige voorwaarde is dat de deelnemers ook werkzaam zijn in het jeugddomein.

Bekijk ook: Hoeveel reflectie moet ik voor mijn herregistratie volgen?

1 2 3 14