Herregistratie
Voorwaarden herregistratie voor jeugdzorgwerkers

De eisen voor herregistratie verschillen, afhankelijk van wat voor opleiding je hebt en of het je eerste herregistratie is of niet. Voor jeugdzorgwerkers geldt dat je specifieke eisen hebt voor:

Denk eraan dat je alleen activiteiten kunt meetellen die je binnen je herregistratieperiode hebt afgerond.
Meer informatie kun je hier vinden.

In de informatiebank en in Mijn SKJ onder Herregistratie vind je welke eisen voor jou van toepassing zijn.

Wat is reflectie?

Bij reflectie staat jouw professionele handelen centraal. Reflectie is gericht op jouw individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Het gaat dus bij reflectie niet om het proces van de cliënt maar om het proces van de hulpverlener. En daarnaast om kennis en kunde – de theoretische bagage en inzichten die het handelen van de hulpverlener expliciet maken.

Hoe kan ik de gevolgde supervisie-uren aantonen?

Het is belangrijk om met je supervisor (reflectieve) supervisiedoelen op te stellen, die je straks kunt verwerken in het aantonen van de gevolgde supervisie. Het is echter niet verplicht om deze vooraf ter beoordeling voor te leggen. Wanneer je een supervisietraject afrondt, kan je een ondertekende supervisieverklaring uploaden in Mijn SKJ. Alleen de face-to-face contacturen tellen mee; de uren voor voorbereiding en verslaglegging niet.

Kan ik als jeugdzorgwerker overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessional?

Sta je al geregistreerd als jeugdzorgwerker? Dan heb je de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Je bepaalt zelf het moment waarop je overstapt. Daarbij kun je kiezen uit 2 mogelijkheden:

 • Je rondt je herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Daarna ben je automatisch geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Je stapt eerder over. We nemen alle goedgekeurde activiteiten mee naar je nieuwe dossier. Na je overstap gelden voor jou de eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Gebruik de button ‘Wisselen van kamer’ in Mijn SKJ om over te stappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Meer informatie:

Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers
Hoeveel punten voor reflectie moet ik als jeugdzorgwerker halen?

Je moet minimaal 50 punten halen door supervisie van een LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach) of intervisie te volgen.

Jeugdzorgwerkers die op of ná 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen alleen gebruik maken van de nieuwe reflectievoorwaarden. Hierbij zijn leerverslagen een verplicht onderdeel. Hierbij moet je minimaal 50 punten halen door supervisie van een NVRG- of LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach), begeleide en/of intercollegiale intervisie te volgen. Bij supervisie voer je tenminste 1x per traject een leerverslag in en bij intervisie is dit eens per jaar dat je intervisie volgt. Aan de leerverslagen worden geen punten toegekend. Een leerverslag is een rapportage/samenvatting van je eigen leertraject. Het is niet nodig om daarin zeer persoonlijke informatie te delen. Ook hoeft er geen handtekening van je leidinggevende op het leerverslag te staan.

Alle jeugdzorgwerkers die vóór 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen kiezen voor of de oude reflectievoorwaarden of voor de nieuwe reflectievoorwaarden. Onder de oude reflectievoorwaarden hoef je geen leerverslagen in te dienen.

Overgangsregeling reflectie

 • De oude regeling is van toepassing op iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was en onder de oude regeling wil blijven vallen.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was, maar liever onder de nieuwe regeling wil vallen. De reflectie moet dan wel gestart zijn na 1 december 2015.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op professionals die zich hebben geregistreerd na 1 december 2015 en nog niet zijn overgestapt naar de kamer jeugd- en gezinsprofessionals.

Het advies is om de nieuwe reflectievoorwaarden te hanteren. Ligt je registratiedatum vóór 1 december 2015 dan kun je dus ook nog de oude reflectievoorwaarden gebruiken. Kies je hiervoor, dan moet de reflectie ook exact aan deze oude voorwaarden voldoen.

Ondersteuning bij reflectie
BPSW heeft een groot aanbod op het gebied van intervisie en supervisie. Lees meer op de website van BPSW.

Meer informatie over reflectie bij links en downloads
Overgangsregeling herregistratie voor jeugdzorgwerkers

De kamer Jeugdzorgwerkers is per 1 januari 2018 gesloten voor nieuwe registraties. Je kunt overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Voor het moment dat je overstapt heb je twee keuzes.

 • Je rondt je herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Daarna ben je automatisch geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Je stapt eerder over. We nemen alle goedgekeurde activiteiten mee naar je nieuwe dossier. Na je overstap gelden voor jou de herregistratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Gebruik de button Wisselen van kamer in Mijn SKJ om over te stappen.

Meer informatie: Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers

Welke werkgeversverklaring heb ik als jeugdzorgwerker nodig?

Wanneer je geregistreerd bent in de kamer Jeugdzorgwerkers, dien je voor de herregistratie een werkgeversverklaring toe te voegen aan je dossier. Deze werkgeversverklaring kun je terugvinden op de pagina Links & Downloads. Het document dat je dient te gebruiken heet “Werkgeversverklaring jeugdzorgwerkers”.

Wat houdt de overgangsregeling voor reflectie in?
 • De oude regeling is van toepassing op iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was en onder de oude regeling wil blijven vallen.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was, maar liever onder de nieuwe regeling wil vallen. De reflectie moet dan wel gestart zijn na 1 december 2015.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op jeugdzorgwerkers die zich na 1 december 2015 hebben geregistreerd en nog niet zijn overgestapt naar de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Voor alle jeugdzorgwerkers geldt dat na herregistratie of na overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals de reflectievoorwaarden voor de nieuwe kamer gelden.

Het advies is om de nieuwe reflectievoorwaarden te hanteren. Ligt je registratiedatum vóór 1 december 2015 dan kun je dus ook nog de oude reflectievoorwaarden gebruiken. Kies je hiervoor, dan moet de reflectie ook exact aan deze oude voorwaarden voldoen. Na je herregistratie stap je over naar de kamer Jeugd- en Gezinsprofessionals en moet je met de voorwaarden uit die kamer werken. Ook als je eerder overstapt naar de kamer Jeugd- en Gezinsprofessionals, moet je daarna met de voorwaarden uit de nieuwe kamer werken.

Voordelen van vervroegd herregistreren

Je dient uiterlijk één dag voor de herregistratiedatum te herregistreren, maar je kunt ook eerder je herregistratie aanvragen zodra je voldoende punten hebt ingediend. Wanneer je jouw herregistratieaanvraag vervroegd indient, worden de uren werkervaring die je opdoet en de activiteiten die je volgt na het indienen, meegeteld voor je volgende herregistratieperiode. De indiendatum van je herregistratie wordt dan als startdatum gezien van je volgende herregistratie periode van 5 jaar.

Vervroegd herregistreren heeft geen invloed heeft op de facturatie van je SKJ-registratie. De factuurdatum blijft staan en zal met het vervroegd herregistreren niet ook naar voren gehaald worden.

Je kunt je herregistratie aanvraag al indienen zonder dat alle activiteiten zijn beoordeeld, het belangrijkste is dat de ingediende punten voldoende zijn. Jouw herregistratieaanvraag wordt, afhankelijk van de drukte en aantal aanvragen in die periode, binnen c.a. drie maanden beoordeeld.

 

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt vanaf een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode regelmatig berichten waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Heb je al voldoende punten ingediend, dan verschijnt er in Mijn SKJ een button in beeld waarmee je jouw herregistratie kunt indienen. Als wij bij het beoordelen zien dat er activiteiten ontbreken in je dossier, zullen wij je hierover een bericht sturen.

Wanneer je onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij je om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden kun je lezen in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Heb je, ondanks alle herinneringen, op je herregistratiedatum nog steeds geen herregistratieaanvraag ingediend, dan ben je na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar als verlopen registratie.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij je om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Tellen activiteiten afgerond vóór mijn registratiedatum mee?

Nee, alleen activiteiten die zijn afgerond ná jouw registratiedatum kunnen meetellen voor jouw herregistratie. De beroepsethiek is hierbij een uitzondering. Deze mag je vóór je registratiedatum gevolgd hebben, als de beroepsstandaarden voor jou een registratie-eis is.

Ben ik nog geregistreerd als mijn herregistratiedatum verlopen is?

Is je herregistratiedatum verlopen en heb je wel op tijd een herregistratieverzoek ingediend, dan blijf je gewoon geregistreerd tot je verzoek is beoordeeld.

Wat is begeleide intervisie?

Bij begeleide intervisie gaat het om begeleide bijeenkomsten met collega’s. De begeleider bij deze bijeenkomsten is bij voorkeur een onbekende van de intervisiegroep; iemand van buiten de organisatie of in ieder geval van buiten het team.

Er zijn 4 tot 8 deelnemers die onderling geen gezagsrelatie hebben. Tussen elke bijeenkomst van de intervisiegroep zit maximaal 8 weken. De tijdsduur per bijeenkomst is afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe groter de groep, des te langer de bijeenkomsten om iedere deelnemer voldoende tijd te geven.

Wat houdt ‘vrije ruimte’ in?

Je moet minimaal 50 punten halen met verschillende activiteiten om je vakmanschap verder te verdiepen. Bijvoorbeeld het publiceren van een artikel, het geven van een presentatie over je vak, het deelnemen aan een bestuur of lesgeven. Sinds 1 april 2016 gelden er nieuwe voorwaarden voor de vrije ruimte.

Meer informatie over vrije ruimte bij links en downloads

Waar bestaan de reflectievoorwaarden voor jeugdzorgwerkers uit?

Jeugdzorgwerkers die op of ná 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen alleen gebruik maken van de nieuwe reflectievoorwaarden. Hierbij zijn leerverslagen een verplicht onderdeel.
Je moet minimaal 50 punten halen door

 • supervisie van een NVRG- of LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach)
 • en/of het volgen van begeleide en/of intercollegiale intervisie.

Bij supervisie voer je tenminste één keer per traject een leerverslag in en bij intervisie is dit eens per jaar dat je intervisie volgt.
Een leerverslag is een rapportage/samenvatting van je eigen leertraject. Het is niet nodig om daarin zeer persoonlijke informatie te delen. Ook hoeft er geen handtekening van je leidinggevende op het leerverslag te staan. Aan de leerverslagen worden geen punten toegekend.

Alle jeugdzorgwerkers die vóór 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen kiezen voor de oude reflectievoorwaarden of de nieuwe reflectievoorwaarden. Onder de oude reflectievoorwaarden hoef je geen leerverslagen in te dienen.

Hoeveel punten aan scholingen of opleidingen moet ik halen?

Je moet minimaal 60 punten halen door opleidingen en scholing te volgen van geaccrediteerde opleidingsaanbieders. Bekijk in de scholingsagenda de geaccrediteerde opleidingen, met het aantal punten. Je mag door NIP/NVO geaccrediteerde scholing ook opvoeren.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Vraag hier je Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan.

Hoe oud mag mijn VOG zijn?
 • Wil je je voor het eerst registreren? Dan mag je VOG op het moment dat je je registratieaanvraag indient niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Ben je al geregistreerd? Dan mag je VOG niet ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden, gerekend vanaf de eerste indiendatum van je herregistratieverzoek.
Wat voor VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heb ik nodig?

Wat voor VOG heb ik nodig?

Onderstaande VOG’s kun je gebruiken voor je registratie bij SKJ:

 • een VOG waarvoor gescreend is op de nummers 12, 41, 43, 84, 85
 • een VOG met een van de volgende screeningsprofielen:
  • (buitengewoon) opsporingsambtenaar (25)
  • vakantiegezinnen en adoptie (40)
  • gezondheidszorg en welzijn van mens en dier (45)
  • onderwijs (60)
  • (gezins)voogd bij voogdijinstellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker (75)

In sommige gevallen zijn ook onderstaande VOG’s bruikbaar:

 • juridische dienstverlening (55)
 • beëdigd tolk/vertaler (80)

Voor deze twee laatste VOG’s moet je kunnen aantonen dat de betreffende VOG je werk met de cliënt binnen het jeugddomein dekt. Doe je alleen werk op het gebied waar de VOG voor geldt? Dan is de VOG voldoende. Doe je daarnaast nog ander werk binnen het jeugddomein? Dan vragen we je om meer informatie en moet je ons laten weten wat voor werk je precies doet. Je werkgever kan dit dan met een verklaring onderbouwen.

Let op:

 • Bij je registratie mag de VOG niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Ben je geregistreerd, dan mag een VOG mag nooit ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden, gerekend vanaf de eerste indiendatum van je registratie.
 • Als je bent ingelogd, kun je bij Mijn VOG’s controleren hoe lang je VOG nog geldig is. Verloopt deze binnenkort? Vraag dan direct een nieuwe aan.
 • SKJ accepteert geen buitenlandse VOG. Lees hier meer over het aanvragen van een VOG wanneer je in het buitenland woont.

 

Aanvragen

Een VOG aanvragen kan op drie manieren:

 • via je werkgever.
 • digitaal via skjeugd.mijnvogaanvraag.nl
  Klik op de link en doorloop de stappen. Je betaalt € 4,50 aan mijnvogaanvraag.nl voor het indienen van jouw aanvraag. Is je aanvraag ingediend, dan ontvang je een mail van Dienst Justis met een unieke code om jouw VOG-aanvraag af te ronden. Daarna betaal je € 33,85 aan Justis voor je VOG. In totaal betaal je dus € 38,35. Je ontvangt de VOG per post.
 • direct bij de gemeente: gebruik dan dit aanvraagformulier.
  Print het formulier uit, vul de gegevens op de eerste pagina in en dien het formulier in bij het stadhuis of stadsdeelkantoor van de gemeente waar je staat ingeschreven. De VOG kost € 41,35. Je betaalt dat bedrag als je het aanvraagformulier indient. Je ontvangt de VOG per post.

Sommige gemeenten accepteren het aanvraagformulier niet omdat er geen stempel van SKJ op staat. Screeningsautoriteit Justis zegt hierover dat een stempel gewenst is maar niet noodzakelijk, zolang het formulier ondertekend is door SKJ. Over het algemeen kunnen ook oudere aanvraagformulieren dan die op de website van Justis staat door de gemeente in behandeling worden genomen.

Meer informatie over de VOG vind je op de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Mijn registratie is verlopen, wat moet ik doen?

Dat is afhankelijk van je situatie. Meer informatie lees je bij ‘verlopen registratie‘.

Moet ik alle intervisiesessies met dezelfde groep doen?

Nee, je kan aan verschillende groepen deelnemen. Wel moet je dan van iedere groepssamenstelling een aparte intervisieverklaring invoeren. Dit hoeft niet als er een keer iemand niet aanwezig kan zijn; het gaat echt om verschillende intervisiegroepen.

Wat zijn de herregistratie-eisen voor jeugdzorgwerkers?

Heb je…

 • een hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, óf
 • een branchecertificaat jeugdzorgwerker, minimaal ‘gevorderd professional’?

Dan gelden voor jouw eerste herregistratie de volgende eisen:

 • 60 punten scholing/opleiding/training;
 • 50 punten reflectie;
 • 50 punten vrije ruimte.
 • Op het moment van herregistratie werk je minimaal 16 uur per week in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Dit betreft een uitvoerende functie waarin sprake is van directe zorgverlening aan jeugdigen.
 • In de looptijd van de herregistratie heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming van gemiddeld 16 uur per week. Dit toon je aan met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring.
 • Werk je zelfstandig? Dan vragen we daarnaast een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Heb je…

 • een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (behaald voor 1 januari 2018), óf
 • een wo-masterdiploma psychologie of (ortho)pedagogiek, óf
 • een hbo-diploma (anders dan hsao) of een wo-diploma én ben je geregistreerd via BAMw/Registerplein in de periode 1 januari tot 1 april 2014?

Dan gelden voor jouw eerste herregistratie de volgende eisen:

 • 60 punten scholing/opleiding/training;
 • een geaccrediteerde introductie- en verdiepingstraining Beroepsethiek;
 • 50 punten reflectie;
 • 50 punten vrije ruimte.
 • Op het moment van herregistratie werk je minimaal 16 uur per week in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Dit betreft een uitvoerende functie waarin sprake is van directe zorgverlening aan jeugdigen.
 • In de looptijd van de herregistratie heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming van gemiddeld 16 uur per week. Dit toon je aan met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring.
 • Werk je zelfstandig? Dan vragen we daarnaast een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Heb je…

 • een mbo-diploma of lager, óf
 • een hbo-diploma (anders dan hsao) (via hardheidsclausule na 1-1-2015), óf
 • een wo-diploma (anders dan psychologie of (ortho)pedagogiek) (via hardheidsclausule na 1-1-2015)?

Dan gelden voor jouw herregistratie de volgende eisen:

 • Hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, óf
 • Hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, behaald voor 1 januari 2018, plus een geaccrediteerde introductie- en verdiepingstraining Beroepsethiek, óf
 • branchecertificaat jeugdzorgwerker minimaal Gevorderd professional (bewezen door middel van evc) , óf
 • vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ (bewezen door middel van evc).

En:

 • 50 punten reflectie.
 • Op het moment van herregistratie werk je minimaal 16 uur per week in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Dit betreft een uitvoerende functie waarin sprake is van directe zorgverlening aan jeugdigen.
 • In de looptijd van de herregistratie heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming van gemiddeld 16 uur per week. Dit toon je aan met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring.
 • Werk je zelfstandig? Dan vragen we daarnaast een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Kijk voor hulp bij het invoeren in Mijn SKJ bij Handleidingen.

Wat is een hsao-diploma?

Een hsao-diploma is een diploma van een van de volgende hbo-bachelor opleidingen in het sociaal-agogisch onderwijs:

 • mwd
 • sph
 • cmv
 • pedagogiek
 • social work ‘oude stijl’
 • toegepaste psychologie
 • creatieve therapie
 • godsdienst pastoraal werk

Hoewel veel hogescholen nog hsao-opleidingen aanbieden, zijn de meeste ook al begonnen met het nieuwe opleidingsprofiel hogere sociale studies (hss). Met een hss-opleiding Social work profiel Jeugd of Pedagogiek profiel Jeugd  kan je je ook registreren bij SKJ. Evenals met:

 • een master Jeugdzorg of
 • een afgerond evc-traject op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessional dat verzilverd is met het vakbekwaamheidsbewijs vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional of
 • een afgerond evc-traject op beroepscompetentieprofiel jeugdzorgwerker, dat is verzilverd met een branchecertificaat jeugdzorgwerker
Krijg je punten als je lid bent van een beroepsvereniging?

Dat is afhankelijk van in welke kamer je geregistreerd bent.

Jeugdzorgwerkers:
Voor het lidmaatschap van één van de volgende relevante beroepsverenigingen kun je per jaar 5 punten toegekend krijgen (en maximaal 10 punten) in de categorie Vrije ruimte: NIP, NVO, BPSW,BOKA, IBvA, LVPW of NVRG.

Jeugd- en gezinsprofessionals:
Voor het lidmaatschap van een relevante beroepsvereniging kan je per jaar 1 punt toegekend krijgen (en totaal maximaal 5 punten) in de categorie Informeel leren. Hier vind je een overzicht van relevante beroepsverenigingen voor jeugdprofessionals.

Pedagogen/psychologen:
Voor het lidmaatschap van een beroepsvereniging ontvang je als pedagoog of psycholoog géén punten voor je herregistratie.

Hoe kan ik gevolgde scholing aantonen?

Belangrijk is om de certificaten te bewaren, zodat je de scholing kunt uploaden in Mijn SKJ. Het is voor de opleider mogelijk om digitaal punten aan jouw dossier toe te voegen. Wanneer de opleider hiervoor kiest, zullen zij je hiervan op de hoogte brengen. Wanneer je een certificaat hebt ontvangen, kun je deze zelf toevoegen aan jouw dossier. Bij het invoeren van scholingen in Mijn SKJ worden de accreditatiepunten uit de scholingsagenda overgenomen.

Let er op dat je naam, een afronddatum en eventueel accreditatienummer op het certificaat correct staat vermeldt zodat wij de scholing goed kunnen beoordelen.