Herregistratie
Wat betekent EC?

De studiebelasting wordt sinds 2002 uitgedrukt in het internationale European Credits (EC), waardoor de waardetoekenning van internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt. Een studiejaar (1680 studie-uren) komt overeen met 60 European Credits.

Wat staat er in het registratiereglement beschreven?

In het registratiereglement vind je de te volgen procedure om geregistreerd of geherregistreerd te worden in een van de afdelingen van het Kwaliteitsregister Jeugd. In de bijlagen van het reglement zijn de specifieke eisen tot registratie en herregistratie per kamer beschreven.

Door inschrijving in het kwaliteitsregister val je onder het professioneel toezicht van SKJ. Het doel hiervan is dat je, als geregistreerde jeugdprofessional, kunt worden beoordeeld op je professionele handelen en hiervan kunt leren. Op die manier kan de hele beroepsgroep leren en zichzelf verbeteren, waardoor ook de kwaliteit van de dienstverlening verbetert.

Je kunt het algemene registratiereglement hier bekijken.

De specifieke eisen voor registratie per kamer staan in de volgende bijlagen bij het registratiereglement:

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Vraag hier je Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan.

Wat voor VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heb ik nodig?

Wat voor VOG heb ik nodig?

Onderstaande VOG’s kun je gebruiken voor je registratie bij SKJ:

 • een VOG waarvoor gescreend is op de nummers 12, 41, 43, 84, 85
 • een VOG met een van de volgende screeningsprofielen:
  • (buitengewoon) opsporingsambtenaar (25)
  • vakantiegezinnen en adoptie (40)
  • gezondheidszorg en welzijn van mens en dier (45)
  • onderwijs (60)
  • (gezins)voogd bij voogdijinstellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker (75)

In sommige gevallen zijn ook onderstaande VOG’s bruikbaar:

 • juridische dienstverlening (55)
 • beëdigd tolk/vertaler (80)

Voor deze twee laatste VOG’s moet je kunnen aantonen dat de betreffende VOG je werk met de cliënt binnen het jeugddomein dekt. Doe je alleen werk op het gebied waar de VOG voor geldt? Dan is de VOG voldoende. Doe je daarnaast nog ander werk binnen het jeugddomein? Dan vragen we je om meer informatie en moet je ons laten weten wat voor werk je precies doet. Je werkgever kan dit dan met een verklaring onderbouwen.

Let op:

 • Bij je registratie mag de VOG niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Ben je geregistreerd, dan mag een VOG mag nooit ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden, gerekend vanaf de eerste indiendatum van je registratie.
 • Als je bent ingelogd, kun je bij Mijn VOG’s controleren hoe lang je VOG nog geldig is. Verloopt deze binnenkort? Vraag dan direct een nieuwe aan.
 • SKJ accepteert geen buitenlandse VOG. Lees hier meer over het aanvragen van een VOG wanneer je in het buitenland woont.

 

Aanvragen

Een VOG aanvragen kan op drie manieren:

 • via je werkgever.
 • digitaal via skjeugd.mijnvogaanvraag.nl
  Klik op de link en doorloop de stappen. Je betaalt € 4,50 aan mijnvogaanvraag.nl voor het indienen van jouw aanvraag. Is je aanvraag ingediend, dan ontvang je een mail van Dienst Justis met een unieke code om jouw VOG-aanvraag af te ronden. Daarna betaal je € 33,85 aan Justis voor je VOG. In totaal betaal je dus € 38,35. Je ontvangt de VOG per post.
 • direct bij de gemeente: gebruik dan dit aanvraagformulier.
  Print het formulier uit, vul de gegevens op de eerste pagina in en dien het formulier in bij het stadhuis of stadsdeelkantoor van de gemeente waar je staat ingeschreven. De VOG kost € 41,35. Je betaalt dat bedrag als je het aanvraagformulier indient. Je ontvangt de VOG per post.

Sommige gemeenten accepteren het aanvraagformulier niet omdat er geen stempel van SKJ op staat. Screeningsautoriteit Justis zegt hierover dat een stempel gewenst is maar niet noodzakelijk, zolang het formulier ondertekend is door SKJ. Over het algemeen kunnen ook oudere aanvraagformulieren dan die op de website van Justis staat door de gemeente in behandeling worden genomen.

Meer informatie over de VOG vind je op de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wat is supervisie?

Met supervisie wordt je persoonlijke leerproces bedoeld onder begeleiding van een supervisor. Je moet supervisie (géén coaching) volgen bij een NVRG- (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) of LVSC-geregistreerde supervisor. LVSC is de landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching. Er zijn verschillende vormen mogelijk, van individuele supervisie tot groepssupervisie met maximaal 4 supervisanten (‘deelnemers’). Voor de 50 registerpunten zijn minimaal 10 sessies nodig. Het aantal punten is afhankelijk van de duur van de sessies en het aantal deelnemers.

Op welke voorwaarden moet ik letten als ik training beroepsethiek ga volgen?

Let goed op de voorwaarden voordat je een training beroepsethiek gaat volgen. Deze training bestaat uit twee delen waar minimaal één week tussen moet zitten. Ook dien je hierbij fysiek aanwezig zijn. Een E-learning kan dus als voorbereiding dienen, maar is niet genoeg om aan de herregistratie-eis te voldoen.

In het scholingsoverzicht kun je vinden waar je geaccrediteerde trainingen over beroepsethiek kunt volgen.

Waarom kan ik geen documenten uploaden?

Lukt het niet om documenten te uploaden in jouw Mijn SKJ? Dit kan meerdere oorzaken hebben. Hieronder worden een aantal mogelijke oplossingen aangedragen:

 1. Probeer het nogmaals met Google Chrome. Deze browser is gratis te downloaden.
 2. Je kan alleen pdf- en jpeg-bestanden uploaden.

Mocht het met de bovenstaande oplossingen nog steeds niet lukken documenten te uploaden, neem dan contact met ons op via het SKJ-contactformulier.

Let op: Is je aanvraag ingediend en in behandeling, dan is het tijdelijk niet mogelijk om aanvullingen of wijzingen te doen. Mocht je toch belangrijke informatie willen aanvullen of wijzigen, kun je via het SKJ-contactformulier contact met ons opnemen.

Wat zijn de herregistratie-eisen voor jeugdzorgwerkers?

Heb je…

 • een hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, óf
 • een branchecertificaat jeugdzorgwerker, minimaal ‘gevorderd professional’?

Dan gelden voor jouw eerste herregistratie de volgende eisen:

 • 60 punten scholing/opleiding/training;
 • 50 punten reflectie;
 • 50 punten vrije ruimte.
 • Op het moment van herregistratie werk je minimaal 16 uur per week in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Dit betreft een uitvoerende functie waarin sprake is van directe zorgverlening aan jeugdigen.
 • In de looptijd van de herregistratie heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming van gemiddeld 16 uur per week. Dit toon je aan met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring.
 • Werk je zelfstandig? Dan vragen we daarnaast een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Heb je…

 • een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (behaald voor 1 januari 2018), óf
 • een wo-masterdiploma psychologie of (ortho)pedagogiek, óf
 • een hbo-diploma (anders dan hsao) of een wo-diploma én ben je geregistreerd via BAMw/Registerplein in de periode 1 januari tot 1 april 2014?

Dan gelden voor jouw eerste herregistratie de volgende eisen:

 • 60 punten scholing/opleiding/training;
 • een geaccrediteerde introductie- en verdiepingstraining Beroepsethiek;
 • 50 punten reflectie;
 • 50 punten vrije ruimte.
 • Op het moment van herregistratie werk je minimaal 16 uur per week in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Dit betreft een uitvoerende functie waarin sprake is van directe zorgverlening aan jeugdigen.
 • In de looptijd van de herregistratie heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming van gemiddeld 16 uur per week. Dit toon je aan met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring.
 • Werk je zelfstandig? Dan vragen we daarnaast een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Heb je…

 • een mbo-diploma of lager, óf
 • een hbo-diploma (anders dan hsao) (via hardheidsclausule na 1-1-2015), óf
 • een wo-diploma (anders dan psychologie of (ortho)pedagogiek) (via hardheidsclausule na 1-1-2015)?

Dan gelden voor jouw herregistratie de volgende eisen:

 • Hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, óf
 • Hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, behaald voor 1 januari 2018, plus een geaccrediteerde introductie- en verdiepingstraining Beroepsethiek, óf
 • branchecertificaat jeugdzorgwerker minimaal Gevorderd professional (bewezen door middel van evc) , óf
 • vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ (bewezen door middel van evc).

En:

 • 50 punten reflectie.
 • Op het moment van herregistratie werk je minimaal 16 uur per week in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Dit betreft een uitvoerende functie waarin sprake is van directe zorgverlening aan jeugdigen.
 • In de looptijd van de herregistratie heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming van gemiddeld 16 uur per week. Dit toon je aan met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring.
 • Werk je zelfstandig? Dan vragen we daarnaast een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Kijk voor hulp bij het invoeren in Mijn SKJ bij Handleidingen.

Wat is een evc op opleidingsstandaard?

Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kan je je (her)registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Mijn herregistratie is nog niet goedgekeurd; mag de scholing die ik nu volg meetellen?

Als je hebt gekozen voor eerder herregistreren dan jouw herregistratiedatum, dan kan scholing die is afgerond ná het indienen van jouw herregistratieverzoek maar vóórdat jouw verzoek is ingewilligd, meetellen voor de nieuwe herregistratieperiode.

Mag ik meerdere scholingen over hetzelfde onderwerp volgen?

Het doel voor deze registraties is een brede oriëntatie, dat geldt ook voor het volgen van scholingen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je alle 480 uur besteedt aan scholingen op het gebied van EMDR of ADHD. De registratiecommissie raadt je aan om scholingen te volgens over diverse onderwerpen/domeinen. Je mag maximaal 150 punten besteden aan scholing over hetzelfde onderwerp. Hiervoor is voldoende keuze.

Voorwaarden herregistratie voor jeugdzorgwerkers

De eisen voor herregistratie verschillen, afhankelijk van wat voor opleiding je hebt en of het je eerste herregistratie is of niet. Voor jeugdzorgwerkers geldt dat je specifieke eisen hebt voor:

Denk eraan dat je alleen activiteiten kunt meetellen die je binnen je herregistratieperiode hebt afgerond.
Meer informatie kun je hier vinden.

In de informatiebank en in Mijn SKJ onder Herregistratie vind je welke eisen voor jou van toepassing zijn.

Welke werkgeversverklaring heb ik als jeugdzorgwerker nodig?

Wanneer je geregistreerd bent in de kamer Jeugdzorgwerkers, dien je voor de herregistratie een werkgeversverklaring toe te voegen aan je dossier. Deze werkgeversverklaring kun je terugvinden op de pagina Links & Downloads. Het document dat je dient te gebruiken heet “Werkgeversverklaring jeugdzorgwerkers”.

Moet ik scholing volgen?

Je moet minimaal 60 punten halen door opleidingen en scholing van geaccrediteerde opleidingsaanbieders te volgen. Bekijk in de scholingsagenda de geaccrediteerde opleidingen, met het aantal punten. Je mag ook door NIP/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren.

Hoeveel punten voor reflectie moet ik als jeugdzorgwerker halen?

Je moet minimaal 50 punten halen door supervisie van een LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach) of intervisie te volgen.

Jeugdzorgwerkers die op of ná 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen alleen gebruik maken van de nieuwe reflectievoorwaarden. Hierbij zijn leerverslagen een verplicht onderdeel. Hierbij moet je minimaal 50 punten halen door supervisie van een NVRG- of LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach), begeleide en/of intercollegiale intervisie te volgen. Bij supervisie voer je tenminste 1x per traject een leerverslag in en bij intervisie is dit eens per jaar dat je intervisie volgt. Aan de leerverslagen worden geen punten toegekend. Een leerverslag is een rapportage/samenvatting van je eigen leertraject. Het is niet nodig om daarin zeer persoonlijke informatie te delen. Ook hoeft er geen handtekening van je leidinggevende op het leerverslag te staan.

Alle jeugdzorgwerkers die vóór 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen kiezen voor of de oude reflectievoorwaarden of voor de nieuwe reflectievoorwaarden. Onder de oude reflectievoorwaarden hoef je geen leerverslagen in te dienen.

Overgangsregeling reflectie

 • De oude regeling is van toepassing op iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was en onder de oude regeling wil blijven vallen.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was, maar liever onder de nieuwe regeling wil vallen. De reflectie moet dan wel gestart zijn na 1 december 2015.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op professionals die zich hebben geregistreerd na 1 december 2015 en nog niet zijn overgestapt naar de kamer jeugd- en gezinsprofessionals.

Het advies is om de nieuwe reflectievoorwaarden te hanteren. Ligt je registratiedatum vóór 1 december 2015 dan kun je dus ook nog de oude reflectievoorwaarden gebruiken. Kies je hiervoor, dan moet de reflectie ook exact aan deze oude voorwaarden voldoen.

Ondersteuning bij reflectie
BPSW heeft een groot aanbod op het gebied van intervisie en supervisie. Lees meer op de website van BPSW.

Meer informatie over reflectie bij links en downloads
Kan ik als jeugdzorgwerker overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessional?

Sta je al geregistreerd als jeugdzorgwerker? Dan heb je de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Je bepaalt zelf het moment waarop je overstapt. Daarbij kun je kiezen uit 2 mogelijkheden:

 • Je rondt je herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Daarna ben je automatisch geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Je stapt eerder over. We nemen alle goedgekeurde activiteiten mee naar je nieuwe dossier. Na je overstap gelden voor jou de eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Gebruik de button ‘Wisselen van kamer’ in Mijn SKJ om over te stappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Meer informatie:

Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers
Waar bestaan de reflectievoorwaarden voor jeugdzorgwerkers uit?

Jeugdzorgwerkers die op of ná 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen alleen gebruik maken van de nieuwe reflectievoorwaarden. Hierbij zijn leerverslagen een verplicht onderdeel.
Je moet minimaal 50 punten halen door

 • supervisie van een NVRG- of LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach)
 • en/of het volgen van begeleide en/of intercollegiale intervisie.

Bij supervisie voer je tenminste één keer per traject een leerverslag in en bij intervisie is dit eens per jaar dat je intervisie volgt.
Een leerverslag is een rapportage/samenvatting van je eigen leertraject. Het is niet nodig om daarin zeer persoonlijke informatie te delen. Ook hoeft er geen handtekening van je leidinggevende op het leerverslag te staan. Aan de leerverslagen worden geen punten toegekend.

Alle jeugdzorgwerkers die vóór 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen kiezen voor de oude reflectievoorwaarden of de nieuwe reflectievoorwaarden. Onder de oude reflectievoorwaarden hoef je geen leerverslagen in te dienen.

Wat is reflectie?

Bij reflectie staat jouw professionele handelen centraal. Reflectie is gericht op jouw individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Het gaat dus bij reflectie niet om het proces van de cliënt maar om het proces van de hulpverlener. En daarnaast om kennis en kunde – de theoretische bagage en inzichten die het handelen van de hulpverlener expliciet maken.

Wat houdt ‘vrije ruimte’ in?

Je moet minimaal 50 punten halen met verschillende activiteiten om je vakmanschap verder te verdiepen. Bijvoorbeeld het publiceren van een artikel, het geven van een presentatie over je vak, het deelnemen aan een bestuur of lesgeven. Sinds 1 april 2016 gelden er nieuwe voorwaarden voor de vrije ruimte.

Meer informatie over vrije ruimte bij links en downloads

Wat is intercollegiale intervisie?

Intercollegiale intervisie is een vorm van intercollegiale toetsing waarbij collega’s zonder onderlinge gezagsrelatie reflecteren op hun professionele handelen. Hierbij is geen begeleider of gespreksleider aanwezig. Op deze manier helpen ze elkaar om hun functioneren te verbeteren. Het doel is niet om pasklare oplossingen te vinden, maar juist om te reflecteren op gedrag, zodat er ruimte ontstaat voor verschillende visies.

Mag ik van kamer wisselen?

Het is mogelijk om over te stappen van de ene kamer naar de andere. In Mijn SKJ vind je de button ‘wisselen van kamer’. Ben je bijvoorbeeld als jeugd- en gezinsprofessional of jeugdzorgwerker geregistreerd maar wil je een registratie master-orthopedagoog, omdat je inmiddels aan de registratie-eisen voor deze kamer voldoet, dan kan je via deze button verzoeken om een kamerwissel.

Voordat je op deze knop drukt, dien je wel eerst goed te kijken of je aan de registratie-eisen voor de gewenste kamer voldoet. Als jouw verzoek tot kamer wisselen is goedgekeurd, dan kun je een nieuwe aanvraag doen. Jouw diploma’s en de VOG blijven bewaard: die hoef je niet opnieuw in te voeren.

Heb je een nieuwe registratie-aanvraag gedaan en deze is goedgekeurd, dan wordt de vorige registratie niet meer getoond. Ook worden herregistratie-activiteiten automatisch overgezet naar je nieuwe herregistratiedossier. Voor jeugd- en gezinsprofessionals die overstappen naar de kamer Psychologen of Pedagogen geldt dat de nieuwe registratieperiode ingaat op de dag dat deze wordt goedgekeurd. Voor psychologen, (ortho)pedagogen en jeugdzorgwerkers die overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals blijft de oorspronkelijke registratiedatum gelden.

Let op:

 • Heb je een registratieaanvraag lopen die nog niet is goedgekeurd? Als je dan een verzoek tot kamer wisselen doet, wordt jouw oorspronkelijke aanvraag verwijderd.
 • Ben je geregistreerd in de kamer Pedagogen of Psychologen en wil je naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, dan kun je pas van kamer wisselen na afronding van het geaccrediteerde praktijkprogramma bij jouw werkgever.
Hoe kan ik de gevolgde supervisie-uren aantonen?

Het is belangrijk om met je supervisor (reflectieve) supervisiedoelen op te stellen, die je straks kunt verwerken in het aantonen van de gevolgde supervisie. Het is echter niet verplicht om deze vooraf ter beoordeling voor te leggen. Wanneer je een supervisietraject afrondt, kan je een ondertekende supervisieverklaring uploaden in Mijn SKJ. Alleen de face-to-face contacturen tellen mee; de uren voor voorbereiding en verslaglegging niet.

Mijn registratie is verlopen, wat moet ik doen?

Dat is afhankelijk van je situatie. Meer informatie lees je bij ‘verlopen registratie‘.

Waar vind ik de formulieren die ik nodig heb om supervisie en werkervaring in te dienen?

De benodigde formulieren vind je in jouw dossier in Mijn SKJ. Wanneer je werkervaring of een supervisietraject gaat toevoegen, kan je hier de benodigde verklaring downloaden. Nadat je deze hebt ingevuld, kan je de verklaring bij de betreffende activiteit uploaden in jouw dossier.

Voordelen van vervroegd herregistreren

Je dient uiterlijk één dag voor de herregistratiedatum te herregistreren, maar je kunt ook eerder je herregistratie aanvragen zodra je voldoende punten hebt ingediend. Wanneer je jouw herregistratieaanvraag vervroegd indient, worden de uren werkervaring die je opdoet en de activiteiten die je volgt na het indienen, meegeteld voor je volgende herregistratieperiode. De indiendatum van je herregistratie wordt dan als startdatum gezien van je volgende herregistratie periode van 5 jaar.

Vervroegd herregistreren heeft geen invloed op de facturatie van je SKJ-registratie. De factuurdatum blijft staan en zal met het vervroegd herregistreren niet ook naar voren gehaald worden.

Je kunt je herregistratie aanvraag al indienen zonder dat alle activiteiten zijn beoordeeld, het belangrijkste is dat de ingediende punten voldoende zijn. Jouw herregistratieaanvraag wordt, afhankelijk van de drukte en aantal aanvragen in die periode, binnen c.a. drie maanden beoordeeld.