Links & Downloads
Herregistratie

Herregistratie master-psycholoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Handreiking werkbegeleiding
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding
Formulier B Verklaring werkbegeleiding
Verklaring compensatie BAPD
Richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP- te gebruiken bij compensatie voor ontbreken BAPD
Overzicht activiteiten overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte)
Intervisieverklaring masters (vrije ruimte)
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

  • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie masters
  • Intervisieverklaring masters
  • Supervisieverklaring masters
Kinder- en jeugdpsycholoog

(Her)registratie kinder- en jeugdpsycholoog
Werkgeversverklaring (her)registratie postmaster-orthopedagoog en kinder- & jeugdpsycholoog SKJ
Eigen verklaring (her)registratie postmaster-orthopedagoog en kinder- & jeugdpsycholoog SKJ
Intervisie voorwaarden postmasters
Overige activiteiten-bewijsvoering en puntenberekening

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

  • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie kinder- en jeugdpsycholoog
  • Intervisieverklaring¬†

Opleidingstraject tot kinder- en jeugdpsycholoog (twr)
Richtlijnen casusverslagen voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)
Beoordelingsformulier diagnostiekcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)
Beoordelingsformulier begeleidings-behandelcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)