Gemeenten | Werkgevers
Praktijkprogramma
Wat is een praktijkprogramma (inwerkprogramma)?

Met het praktijkprogramma toetst de werkgever of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden (specifieke deskundigheid). Je kunt het zien als een programma dat op maat gemaakt wordt voor nieuwe medewerkers. Afhankelijk van ervaring en vooropleiding kan het praktijkprogramma per medewerker anders zijn.

Hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals
In het document Voorwaarden praktijkprogramma hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals staan de verplichte onderdelen benoemd, die aan bod moeten komen. Per onderdeel kan de werkgever aangeven hoe dit vanuit jouw organisatie ingevuld kan worden. Dit document uploadt de werkgever in het accreditatieformulier. Heb je als werkgever al een geaccrediteerd praktijkprogramma voor wo-opgeleide professionals, dan kun je die ook gebruiken voor deze hbo-opgeleide professionals. Er zit een klein verschil in, dus lees in ieder geval wel de voorwaarden.

Professionals met een wo-master psychologie of orthopedagogiek
In het document Voorwaarden praktijkprogramma wo-ers op een hbo-functie staan de verplichte onderdelen benoemd, die aan bod moeten komen. Per onderdeel kan de werkgever aangeven hoe dit vanuit jouw organisatie ingevuld kan worden. Dit document uploadt de werkgever in het accreditatieformulier. Heb je als werkgever al een geaccrediteerd praktijkprogramma voor hbo-opgeleide professionals, dan kun je die ook gebruiken voor deze wo-opgeleide professionals. Er zit een klein verschil in, dus lees in ieder geval wel de voorwaarden.

Waar kan je een praktijkprogramma volgen?
Een geaccrediteerd praktijkprogramma volg je bij je werkgever of eventueel bij je opdrachtgever. Professionals die bijvoorbeeld zzp’er of zelfstandige zijn, kunnen een praktijkprogramma volgen bij een hogeschool of een commerciële aanbieder.

Na afronding
Wanneer je een geaccrediteerd praktijkprogramma succesvol hebt doorlopen, dien je een leerverslag te schrijven. Bij de Links & Downloads (onder Praktijkprogramma (inwerkprogramma)) vind je het format dat je hiervoor kunt gebruiken. Dit dien je (volledig ingevuld en ondertekend) in, samen met de behaalde certificaten in je herregistratiedossier in Mijn SKJ. Indien de afrondingsdata van de certificaten binnen je herregistratieperiode vallen, kan je hiermee ook herregistratiepunten behalen.
Let op: je dient naast deze praktijkprogramma-eis ook te voldoen aan deze uren/punten. Hier heb je 5 jaar de tijd voor.

Voor wie is een praktijkprogramma?

Een praktijkprogramma is specifiek bedoeld voor organisaties in het jeugddomein die beschikken over bijvoorbeeld een eigen opleidingsafdeling of een HRM-afdeling met een opleidingsplan. Zij kunnen een praktijkprogramma op grotere schaal implementeren in de organisatiestructuur als het gaat om het aanbieden van opleidingen, trainingen, terugkerende reflectiebijeenkomsten en werkbegeleiding van professionals. Deze organisaties hebben tevens meerdere geregistreerde professionals in dienst die begeleiding kunnen bieden tijdens het praktijkprogramma.

SKJ accrediteert praktijkprogramma’s van grotere werkgevers/jeugdhulporganisaties, koepelorganisaties en detacheerders in het jeugddomein. Voor organisaties zoals zorgboerderijen, gezinshuizen of kleinere jeugdhulporganisaties, zzp’ers en (zelfstandige) praktijken is het niet mogelijk om een praktijkprogramma te laten accrediteren. Voor hen geldt dat zij professionals een praktijkprogramma kunnen laten volgen bij bijvoorbeeld een hogeschool, opdrachtgever of een commerciële aanbieder. Wil je meer informatie over waar je professionals precies een praktijkprogramma kunt laten volgen, neem dan contact met ons op.

Tevens is het voor organisaties alleen mogelijk om een praktijkprogramma te laten accrediteren als er (toekomstig) professionals werkzaam zijn die op hbo-niveau taken uitvoeren die volgens de norm verantwoorde werktoedeling vragen om de inzet van een geregistreerde professional.

Hoe dien ik een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma (voorheen inwerkprogramma) in?

Via het werkgeversaccount kan je een accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma indienen.

Lees meer: Praktijkprogramma (inwerkprogramma)

Waar zijn de voorwaarden van het praktijkprogramma te vinden?

We maken (een klein) onderscheid tussen het praktijkprogramma (inwerkprogramma) voor wo-opgeleide en hbo-opgeleide professionals.

Voor meer informatie: Praktijkprogramma (inwerkprogramma).

Ingevuld voorbeeld praktijkprogramma

Bekijk hier een ingevuld ‘voorbeeld praktijkprogramma‘.

Hoe wordt een accreditatie-aanvraag voor een praktijkprogramma beoordeeld?

Bij het beoordelen van een praktijkprogramma kijkt SKJ vooral naar de volgende drie onderdelen:

  1. Wat is de aard en omvang van de organisatie?
  2. Voor welke professionals is het praktijkprogramma bedoeld? Zijn er professionals binnen de organisatie werkzaam in een hbo-functie waarvoor de inzet van een geregistreerde professional noodzakelijk is? Meer info.
  3. Voldoet het praktijkprogramma inhoudelijk gezien aan de gestelde voorwaarden?

Als deze drie onderdelen door SKJ akkoord worden bevonden, zal SKJ de accreditatie-aanvraag goedkeuren. Indien wij nog aanvullende informatie nodig hebben om de aanvraag te kunnen beoordelen, nemen wij contact op.

Het kan helaas ook voorkomen dat wij de accreditatie-aanvraag niet goedkeuren, bijvoorbeeld omdat de organisatie zich niet leent voor het aanbieden van een praktijkprogramma. SKJ zal de afwijzing altijd onderbouwen en verwijst indien mogelijk ook naar een externe partij waar professionals een praktijkprogramma kunnen volgen.

 

 

 

Wanneer wordt mijn accreditatieaanvraag voor een praktijkprogramma beoordeeld?

SKJ beoordeelt jouw aanvraag voor een geaccrediteerd praktijkprogramma binnen 8 weken nadat je de aanvraag hebt ingediend.