Herregistratie
Kan ik als jeugdzorgwerker overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessional?

Sta je al geregistreerd als jeugdzorgwerker? Dan heb je de mogelijkheid om over te stappen naar de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Je bepaalt zelf het moment waarop je overstapt. Daarbij kun je kiezen uit 2 mogelijkheden:

 • Je rondt je herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Daarna ben je automatisch geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Je stapt eerder over. We nemen alle goedgekeurde activiteiten mee naar je nieuwe dossier. Na je overstap gelden voor jou de eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Gebruik de button ‘Wisselen van kamer’ in Mijn SKJ om over te stappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Meer informatie:

Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers
Wat is reflectie?

Bij reflectie staat jouw professionele handelen centraal. Reflectie is gericht op jouw individuele vakinhoudelijke ontwikkeling. Het gaat dus bij reflectie niet om het proces van de cliënt maar om het proces van de hulpverlener. En daarnaast om kennis en kunde – de theoretische bagage en inzichten die het handelen van de hulpverlener expliciet maken.

Hoe kan ik de gevolgde supervisie-uren aantonen?

Het is belangrijk om met je supervisor (reflectieve) supervisiedoelen op te stellen, die je straks kunt verwerken in het aantonen van de gevolgde supervisie. Het is echter niet verplicht om deze vooraf ter beoordeling voor te leggen. Wanneer je een supervisietraject afrondt, kan je een ondertekende supervisieverklaring uploaden in Mijn SKJ. Alleen de face-to-face contacturen tellen mee; de uren voor voorbereiding en verslaglegging niet.

Wat houdt ‘vrije ruimte’ in?

Je moet minimaal 50 punten halen met verschillende activiteiten om je vakmanschap verder te verdiepen. Bijvoorbeeld het publiceren van een artikel, het geven van een presentatie over je vak, het deelnemen aan een bestuur of lesgeven. Sinds 1 april 2016 gelden er nieuwe voorwaarden voor de vrije ruimte.

Meer informatie over vrije ruimte bij links en downloads

Voordelen van vervroegd herregistreren

Je dient uiterlijk één dag voor de herregistratiedatum te herregistreren, maar je kunt ook eerder je herregistratie aanvragen zodra je voldoende punten hebt ingediend. Wanneer je jouw herregistratieaanvraag vervroegd indient, worden de uren werkervaring die je opdoet en de activiteiten die je volgt na het indienen, meegeteld voor je volgende herregistratieperiode. De indiendatum van je herregistratie wordt dan als startdatum gezien van je volgende herregistratie periode van 5 jaar.

Vervroegd herregistreren heeft geen invloed op de facturatie van je SKJ-registratie. De factuurdatum blijft staan en zal met het vervroegd herregistreren niet ook naar voren gehaald worden.

Je kunt je herregistratie aanvraag al indienen zonder dat alle activiteiten zijn beoordeeld, het belangrijkste is dat de ingediende punten voldoende zijn. Jouw herregistratieaanvraag wordt, afhankelijk van de drukte en aantal aanvragen in die periode, binnen c.a. drie maanden beoordeeld.

 

Ben ik nog geregistreerd als mijn herregistratiedatum verlopen is?

Is je herregistratiedatum verlopen en heb je wel op tijd een herregistratieverzoek ingediend, dan blijf je gewoon geregistreerd tot je verzoek is beoordeeld.

Waar bestaan de reflectievoorwaarden voor jeugdzorgwerkers uit?

Jeugdzorgwerkers die op of ná 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen alleen gebruik maken van de nieuwe reflectievoorwaarden. Hierbij zijn leerverslagen een verplicht onderdeel.
Je moet minimaal 50 punten halen door

 • supervisie van een NVRG- of LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach)
 • en/of het volgen van begeleide en/of intercollegiale intervisie.

Bij supervisie voer je tenminste één keer per traject een leerverslag in en bij intervisie is dit eens per jaar dat je intervisie volgt.
Een leerverslag is een rapportage/samenvatting van je eigen leertraject. Het is niet nodig om daarin zeer persoonlijke informatie te delen. Ook hoeft er geen handtekening van je leidinggevende op het leerverslag te staan. Aan de leerverslagen worden geen punten toegekend.

Alle jeugdzorgwerkers die vóór 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen kiezen voor de oude reflectievoorwaarden of de nieuwe reflectievoorwaarden. Onder de oude reflectievoorwaarden hoef je geen leerverslagen in te dienen.

Overgangsregeling herregistratie voor jeugdzorgwerkers

De kamer Jeugdzorgwerkers is per 1 januari 2018 gesloten voor nieuwe registraties. Je kunt overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Voor het moment dat je overstapt heb je twee keuzes.

 • Je rondt je herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Daarna ben je automatisch geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Je stapt eerder over. We nemen alle goedgekeurde activiteiten mee naar je nieuwe dossier. Na je overstap gelden voor jou de herregistratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Gebruik de button Wisselen van kamer in Mijn SKJ om over te stappen.

Meer informatie: Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt vanaf een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode regelmatig berichten waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Heb je al voldoende punten ingediend, dan verschijnt er in Mijn SKJ een button in beeld waarmee je jouw herregistratie kunt indienen. Als wij bij het beoordelen zien dat er activiteiten ontbreken in je dossier, zullen wij je hierover een bericht sturen.

Wanneer je onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij je om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden kun je lezen in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Heb je, ondanks alle herinneringen, op je herregistratiedatum nog steeds geen herregistratieaanvraag ingediend, dan ben je na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar als verlopen registratie.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij je om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Mijn registratie is verlopen, wat moet ik doen?

Dat is afhankelijk van je situatie. Meer informatie lees je bij ‘verlopen registratie‘.

Waar vind ik de formulieren die ik nodig heb om supervisie en werkervaring in te dienen?

De benodigde formulieren vind je in jouw dossier in Mijn SKJ. Wanneer je werkervaring of een supervisietraject gaat toevoegen, kan je hier de benodigde verklaring downloaden. Nadat je deze hebt ingevuld, kan je de verklaring bij de betreffende activiteit uploaden in jouw dossier.

Moet ik alle intervisiesessies met dezelfde groep doen?

Nee, je kan aan verschillende groepen deelnemen. Wel moet je dan van iedere groepssamenstelling een aparte intervisieverklaring invoeren. Dit hoeft niet als er een keer iemand niet aanwezig kan zijn; het gaat echt om verschillende intervisiegroepen.

Wat houdt de overgangsregeling voor reflectie in?
 • De oude regeling is van toepassing op iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was en onder de oude regeling wil blijven vallen.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was, maar liever onder de nieuwe regeling wil vallen. De reflectie moet dan wel gestart zijn na 1 december 2015.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op jeugdzorgwerkers die zich na 1 december 2015 hebben geregistreerd en nog niet zijn overgestapt naar de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Voor alle jeugdzorgwerkers geldt dat na herregistratie of na overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals de reflectievoorwaarden voor de nieuwe kamer gelden.

Het advies is om de nieuwe reflectievoorwaarden te hanteren. Ligt je registratiedatum vóór 1 december 2015 dan kun je dus ook nog de oude reflectievoorwaarden gebruiken. Kies je hiervoor, dan moet de reflectie ook exact aan deze oude voorwaarden voldoen. Na je herregistratie stap je over naar de kamer Jeugd- en Gezinsprofessionals en moet je met de voorwaarden uit die kamer werken. Ook als je eerder overstapt naar de kamer Jeugd- en Gezinsprofessionals, moet je daarna met de voorwaarden uit de nieuwe kamer werken.

Tellen activiteiten afgerond vóór mijn registratiedatum mee?

Nee, alleen activiteiten die zijn afgerond ná jouw registratiedatum kunnen meetellen voor jouw herregistratie. De beroepsethiek is hierbij een uitzondering. Deze mag je vóór je registratiedatum gevolgd hebben, als de beroepsstandaarden voor jou een registratie-eis is.

Wat is begeleide intervisie?

Begeleide intervisie is een vorm van intercollegiale toetsing die wordt geleid door een (erkende) begeleider. De begeleide intervisiegroep bestaat uit collega’s zonder onderlinge gezagsrelatie die gezamenlijk reflecteren op hun professionele handelen. De begeleider of supervisor fungeert als gespreksleider tijdens deze bijeenkomsten. Het wordt bij voorkeur geleid door iemand die geen bekende is van de intervisiegroep; iemand van buiten de organisatie of in ieder geval buiten het team. Als de begeleider of supervisor lid is van een door SKJ erkend supervisorregister, kan hij of zij een reflectieverklaring voor de jeugdprofessional ondertekenen.

Wat moet ik doen als ik door persoonlijke omstandigheden minder of niet gewerkt heb?

Verlenging herregistratieperiode
Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kan je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere (zwaarwegende) redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kan je een verlengingsaanvraag doen. Klik hiervoor op de button Registratie verlengen in het linker menu in Mijn SKJ. De periode van herregistratie kan met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Hoe kan ik een VOG aanvragen als ik in het buitenland woon?

Werk je in Nederland, en woon je in het buitenland? Dan kun je je VOG niet bij de gemeente aanvragen en geldt een andere procedure. Kijk hiervoor op de website van Dienst Justis. Een van de voorwaarden van Justis om een VOG aan te kunnen vragen, is het aanleveren van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (4 pagina’s, in pdf-formaat). Je kunt hier het VOG-aanvraagformulier van SKJ vinden. Je hoeft alleen je persoonlijke gegevens in te vullen op pagina 1 van het aanvraagformulier, de rest is reeds ingevuld.

Wanneer begint en eindigt mijn nieuwe herregistratieperiode?

Je eerste herregistratiedatum ligt 5 jaar na je registratiedatum. Deze datum staat in Mijn SKJ en op de registerpas. Je dient uiterlijk één dag voor de herregistratiedatum te herregistreren, maar je kunt ook eerder je herregistratie aanvragen. Let op: je herregistreert dan vóór de eigenlijke herregistratiedatum, de nieuwe herregistratieperiode van 5 jaar gaat dan ook eerder in.

Wat is een evc op opleidingsstandaard?

Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kan je je (her)registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Wat is supervisie?

Met supervisie wordt je persoonlijke leerproces bedoeld onder begeleiding van een supervisor. Je moet supervisie (géén coaching) volgen bij een NVRG- (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) of LVSC-geregistreerde supervisor. LVSC is de landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching. Er zijn verschillende vormen mogelijk, van individuele supervisie tot groepssupervisie met maximaal 4 supervisanten (‘deelnemers’). Voor de 50 registerpunten zijn minimaal 10 sessies nodig. Het aantal punten is afhankelijk van de duur van de sessies en het aantal deelnemers.

Kan ik een verlenging van m’n herregistratieperiode aanvragen?

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kun je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere (zwaarwegende) redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kun je een verlengingsaanvraag doen. Hiervoor kun je inloggen in Mijn SKJ > Overige > Registratie verlengen > Nieuwe aanvraag plaatsen.

Moet ik scholing volgen?

Je moet minimaal 60 punten halen door opleidingen en scholing van geaccrediteerde opleidingsaanbieders te volgen. Bekijk in de scholingsagenda de geaccrediteerde opleidingen, met het aantal punten. Je mag ook door NIP/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren.

Mag ik als jeugdzorgwerker ook NIP/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren?

Ja, dat mag. Je kan scholing die door NIP/NVO geaccrediteerd is, opvoeren in jouw Mijn SKJ na het kiezen van: Opleidingstraject – overige scholing.

Mijn herregistratie is nog niet goedgekeurd; mag de scholing die ik nu volg meetellen?

Als je hebt gekozen voor eerder herregistreren dan jouw herregistratiedatum, dan kan scholing die is afgerond ná het indienen van jouw herregistratieverzoek maar vóórdat jouw verzoek is ingewilligd, meetellen voor de nieuwe herregistratieperiode.

Mag ik van kamer wisselen?

Het is mogelijk om over te stappen van de ene kamer naar de andere. In Mijn SKJ vind je de button ‘wisselen van kamer’. Ben je bijvoorbeeld als jeugd- en gezinsprofessional of jeugdzorgwerker geregistreerd maar wil je een registratie master-orthopedagoog, omdat je inmiddels aan de registratie-eisen voor deze kamer voldoet, dan kan je via deze button verzoeken om een kamerwissel.

Voordat je op deze knop drukt, dien je wel eerst goed te kijken of je aan de registratie-eisen voor de gewenste kamer voldoet. Als jouw verzoek tot kamer wisselen is goedgekeurd, dan kun je een nieuwe aanvraag doen. Jouw diploma’s en de VOG blijven bewaard: die hoef je niet opnieuw in te voeren.

Heb je een nieuwe registratie-aanvraag gedaan en deze is goedgekeurd, dan wordt de vorige registratie niet meer getoond. Ook worden herregistratie-activiteiten automatisch overgezet naar je nieuwe herregistratiedossier. Voor jeugd- en gezinsprofessionals die overstappen naar de kamer Psychologen of Pedagogen geldt dat de nieuwe registratieperiode ingaat op de dag dat deze wordt goedgekeurd. Voor psychologen, (ortho)pedagogen en jeugdzorgwerkers die overstappen naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals blijft de oorspronkelijke registratiedatum gelden.

Let op:

 • Heb je een registratieaanvraag lopen die nog niet is goedgekeurd? Als je dan een verzoek tot kamer wisselen doet, wordt jouw oorspronkelijke aanvraag verwijderd.
 • Ben je geregistreerd in de kamer Pedagogen of Psychologen en wil je naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, dan kun je pas van kamer wisselen na afronding van het geaccrediteerde praktijkprogramma bij jouw werkgever.