Mijn beroepsregistratie
Wie moet de factuur betalen?

Wanneer je de factuur op persoonlijke titel hebt ontvangen, hebben wij geen betaalafspraken met jouw werkgever, of je bent niet op de juiste manier gekoppeld aan jouw werkgever. Dit kan je nakijken in Mijn SKJ: Mijn profiel. Wij adviseren je de factuur aan SKJ te betalen en vervolgens deze te declareren bij jouw werkgever.

Ik heb een probleem met zorgverzekeraar over contractering. Wat nu?

De Jeugdwet stelt beroepsregistratie als eis voor het leveren van verantwoorde zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, en verwijst daarbij naar 2 registers: het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd. Het Kwaliteitsregister Jeugd wordt beheerd door SKJ, is opgericht door de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW (voorheen NVMW), en erkend door de ministers van VWS en V&J.

Het Kwaliteitsregister Jeugd is een relatief nieuw register en is daarom nog niet altijd bekend bij aanbieders en financiers van zorg. Veel kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen werken met jongeren op de grens van 18 jaar of volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze hulp valt onder de Zorgverzekeringswet; daarom hebben ook kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen te maken met zorgverzekeraars.

Deze hebben in hun contractvoorwaarden – naast de BIG-registratie – vaak wel de NIP/NVO-registraties Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of Orthopedagoog-Generalist NVO opgenomen, maar zijn (nog) niet voldoende bekend met de SKJ-registratie.

Het is van belang dat zorgverzekeraars geïnformeerd zijn over het bestaan van de SKJ-registratie en het feit dat deze (op postmasterniveau) gelijkwaardig is aan de verenigingsregistraties; de registratie-eisen komen overeen. NIP en NVO hebben de zorgverzekeraars hierover onlangs aangeschreven. Mocht je toch aanlopen tegen problemen in de contractering op basis van jouw SKJ-registratie, meld dit dan bij NIP of NVO.

Ik weet niet meer welk e-mailadres ik gebruikt heb, wat kan ik doen?

Als je niet meer weet met welk e-mailadres je kunt inloggen, neem dan contact op met SKJ via info@skjeugd.nl. Wij zoeken dan met je registratienummer of achternaam in het systeem op met welk e-mailadres je geregistreerd bent.

Mijn collega heeft een factuur ontvangen en ik niet. Klopt dat?

Hebben jouw collega’s facturen ontvangen van SKJ en jij niet? Jouw factuur kan in een spambox of bij de ongewenste e-mails terechtgekomen zijn. Ook kunnen jouw collega’s een andere registratiedatum hebben, waardoor ze de factuur op een ander tijdstip ontvangen.

Waarom moet ik een VOG hebben?

Met een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) laat je zien dat jouw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van je functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Iedereen die zich in het Kwaliteitsregister Jeugd wil registreren, moet daarom een VOG overleggen.

Meer informatie over de VOG.