Mijn beroepsregistratie
Wat is het jeugddomein?

In het Besluit Jeugdwet (artikel 1.1) is het jeugddomein gedefinieerd als het terrein waarop de volgende partijen werkzaam zijn: aanbieders van jeugdhulp, uitvoerders van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis), colleges voor zover het betreft de toeleiding naar, advisering over en de bepaling van de aangewezen voorziening, justitiële jeugdinrichtingen, Stichting Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. De Jeugdwet is van toepassing op het jeugddomein.

Welke gegevens over professionals mag SKJ aan derden geven?

Het Kwaliteitsregister Jeugd zal nooit andere gegevens aan derden doorgeven dan die al in het openbare register in te zien zijn. Het gaat hier om:

  • Naam en voorletters
  • Vestigingsplaats werkgever
  • Geslacht
  • Registratienummer
  • Inschrijfdatum
  • Beroep
  • Eventuele tuchtmaatregel en tijdvak waarvoor de maatregel is opgelegd

Tijdens het aanmaken van jouw account kan je aangeven of je wil dat ook jouw adres en telefoonnummer zichtbaar zijn in het openbare register. Heb je dit aangevinkt en wil je het ongedaan maken? Dit kan je doen in jouw profiel in Mijn SKJ.

Waarom moet ik een VOG hebben?

Met een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) laat je zien dat jouw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van je functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Iedereen die zich in het Kwaliteitsregister Jeugd wil registreren, moet daarom een VOG overleggen.

Meer informatie over de VOG.

Mijn collega heeft een factuur ontvangen en ik niet. Klopt dat?

Hebben jouw collega’s facturen ontvangen van SKJ en jij niet? Jouw factuur kan in een spambox of bij de ongewenste e-mails terechtgekomen zijn. Ook kunnen jouw collega’s een andere registratiedatum hebben, waardoor ze de factuur op een ander tijdstip ontvangen.

Ik weet niet meer welk e-mailadres ik gebruikt heb, wat kan ik doen?

Als je niet meer weet met welk e-mailadres je kunt inloggen, neem dan contact op met SKJ via info@skjeugd.nl. Wij zoeken dan met je registratienummer of achternaam in het systeem op met welk e-mailadres je geregistreerd bent.