Herregistratie
Wat is begeleide intervisie?

Begeleide intervisie is een vorm van intercollegiale toetsing die wordt geleid door een (erkende) begeleider. De begeleide intervisiegroep bestaat uit collega’s zonder onderlinge gezagsrelatie die gezamenlijk reflecteren op hun professionele handelen. De begeleider of supervisor fungeert als gespreksleider tijdens deze bijeenkomsten. Het wordt bij voorkeur geleid door iemand die geen bekende is van de intervisiegroep; iemand van buiten de organisatie of in ieder geval buiten het team. Als de begeleider of supervisor lid is van een door SKJ erkend supervisorregister, kan hij of zij een reflectieverklaring voor de jeugdprofessional ondertekenen.

Wanneer moet ik een activiteit invoeren?

Als je een activiteit hebt ondernomen waar je accreditatiepunten voor kunt krijgen, voer die dan direct in je online dossier in. Het Kwaliteitsregister Jeugd kent hieraan het juiste aantal punten toe. Log in op Mijn SKJ voor het invoeren van nieuwe activiteiten. Je kunt daar ook zien hoeveel punten je al hebt ingediend en welke activiteiten zijn goedgekeurd of afgekeurd.