Wat is een methodische leerbijeenkomst?

Dit is een intercollegiaal overleg, waarbij sprake is van geregelde samenkomsten en een gestructureerde aanpak van de reflectie op het professioneel handelen van de betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid.

Kan ik een reflectie met mezelf/zelfreflectie indienen?

Zelfreflectie oftewel een reflectie met jezelf is geen geldige reflectievorm die kan meetellen voor de herregistratie.  

Bekijk ook:
Welke reflectievormen kan ik indienen?
Wat zijn verdiepingsbijeenkomsten n.a.v. methodiektrainingen?

Dit zijn begeleide bijeenkomsten door inhoudelijke experts over een (recent) gevolgde methodiektraining. In de bijeenkomst legt de inbrenger de eigen casus naast de meetlat van de methodiek. De deelnemers bevragen elkaar en de inbrenger over de methodiek. Wat heb je gedaan? Wat zou je kunnen doen en waarom?

Wat is het reflectieformat

Je reflectietraject – nog los van de vormen die je gebruikt – start met het formuleren van leervragen. Je leervragen kunnen voortkomen uit:

  1. concrete ervaringen uit de praktijk
  2. zelfonderzoek en kritische zelfreflectie
  3. het vragen van feedback aan cliënten, collega’s en leidinggevenden.
    Let op: feedback vragen is geen klanttevredenheidsonderzoek. Het uitgangspunt blijft de eigen beroepshouding.

Om je eigen leerproces te structureren, is het van belang een plan te maken – een routekaart – waarin je leervragen staan en hoe je aan die leervragen gaat werken.

Een reflectieformat bestaat uit drie onderdelen

  • De leervraag/leervragen die ik voor mezelf heb geformuleerd is/zijn:
  • In hoeverre hebben de ingediende activiteiten geleid tot het behalen van deze leervraag/leervragen?
  • Eventueel: Het leerdoel/de leerdoelen waarop ik mij in de komende periode wil richten, is/zijn:

Als je op deze gestructureerde wijze werkt, kun je voor je (gehele) herregistratie dit format met de drie onderdelen invoeren. De periode, het aantal reflectievormen en het aantal reflectieseries die behoren bij dit reflectieformat mag je zelf bepalen aan de hand van jouw leervragen.

Het reflectieformat vind je in Mijn SKJ, of in de Links & Downloads.