Links & Downloads
Herregistratie

Herregistratie master-pedagoog
Werkgeversverklaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Overige activiteiten – bewijsvoering en puntenberekening master-pedagogen (vrije ruimte)

Herregistratie master-orthopedagoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Handreiking werkbegeleiding masters
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding masters
Formulier B Verklaring werkbegeleiding masters
Verklaring compensatie NVO Basisaantekening diagnostiek
Overzicht activiteiten overige deskundigheidsbevordering (vrije ruimte)
Intervisieverklaring master-orthopedagoog (vrije ruimte)
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

  • Intervisieverklaring masters
  • Supervisieverklaring masters
  • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie